Πληροφορίες
  • Ελευθερίου Βενιζέλου 218, Καλλιθέα
  • +30 210 9417854, -5 , -6
  • kouvdos@kouvdos.gr
  • kouvdos.skype