Δικηγορικό Γραφείο στον Πειραιά
Δικηγορικό Γραφείο στον Πειραιά
Η εταιρία μας σχεδίασε και κατασκεύασε σε νεοκλασικό ύφος βιβλιοθήκες ,Meeting room καθώς και την reception υποδοχής σε νέο γνωστό δικηγορικό γραφείου του Πειραιά.