ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων )
ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων )
Η εταιρία μας αναβάθμισε τον ήδη υπάρχω επιπλωμένο χώρο με χωρίσματα για να μπορούν να διαχωριστούν τα γραφεία και να είναι πιο αυτόνομα για το καλύτερο αποτέλεσμα εργασίας.