ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΜΙΕΤ)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΜΙΕΤ)
Η εταιρία μας βάση των αναγκών του Ιδρύματος κατασκεύασε βιβλιοθήκες σε κλασσικό ύφος σε ειδικές κατασκευές .