ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Η εταιρία μας σχεδίασε το ισόγειο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ για την αναμονή και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων , καθώς και κατασκεύασε τους γκισέδες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και προμήθευσε τα καθίσματα αναμονής .