ΤΕΕ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ )
ΤΕΕ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ )
Η εταιρία μας σχεδίασε και εξόπλισε την αίθουσα Συνεδρίου 130 θέσεων του Τεχνικου Επιμελητηρίου Ελλάδος που στεγάζεται στην οδό Νίκης 4, Αθήνα.