Τεχνική εταιρία στην Αθήνα
Τεχνική εταιρία στην Αθήνα
Η εταιρία μας μελέτησε αρχιτεκτονικά και εξόπλισε όλα τα έπιπλα γραφείου από αντιρπροσωπίες μας  , νέας Τεχνικής εταιρίας στο κέντρο της Αθήνας .